TÌM CỬA HÀNG MACMỗi một chủ đề trong 13 lớp học sẽ mang đến cho bạn cơ hội học hỏi và được làm việc
trực tiếp với các Chuyên viên trang điểm của M·A·C giúp hoàn thiện kỹ năng của mình
Dùng ứng dụng M·A·C Technique mới của chúng tôi để có thể dễ dàng tạo nên kiểu
trang điểm yêu thích thật hoàn hảo ngay tại nhà. Làm giàu thêm kỹ năng của bạn qua
mỗi lớp học, hoàn chỉnh hơn với những kỹ thuật cũng như những hình ảnh và video được chia sẻ.

Để tìm, đăng ký hay yêu cầu lớp học ở gần bạn, hãy tải ngay ứng dụng M·A·C Technique.

M·A·C Cosmetics | VIỆT NAM | Trang chủ

DANH MỤC TRANG ĐIỂM

HƯỚNG DẪN TRANG ĐIỂM NGAY TẠI QUẦY, TÙY THEO SỰ CÓ MẶT CỦA ARTIST.

TÌM HIỂU THÊM

CỬA HÀNG MAC

TÌM CỬA HÀNG MAC GẦN BẠN.

TÌM CỬA HÀNG

CÂU CHUYỆN CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi là chuyên gia trang điểm dẫn đầu thế giới nhưng chúng tôi còn hơn thế nữa. Hãy tìm hiểu thêm chúng tôi là ai và chúng tôi đại diện cho điều gì.

QUỸ MAC AIDS FUND

Từ năm 1994, VIVA GLAM đã gây dựng được hơn 400 triệu đô la hỗ trợ cho cuộc chiến chống lại HIV/AIDS toàn cầu. Hãy tìm hiểu thêm về sáng kiến làm thay đổi cuộc sống của chúng tôi.