TÌM CỬA HÀNG MACMỗi một chủ đề trong 13 lớp học sẽ mang đến cho bạn cơ hội học hỏi và được làm việc
trực tiếp với các Chuyên viên trang điểm của M·A·C giúp hoàn thiện kỹ năng của mình
Dùng ứng dụng M·A·C Technique mới của chúng tôi để có thể dễ dàng tạo nên kiểu
trang điểm yêu thích thật hoàn hảo ngay tại nhà. Làm giàu thêm kỹ năng của bạn qua
mỗi lớp học, hoàn chỉnh hơn với những kỹ thuật cũng như những hình ảnh và video được chia sẻ.

Để tìm, đăng ký hay yêu cầu lớp học ở gần bạn, hãy tải ngay ứng dụng M·A·C Technique.